Thea Johanne Bækø Ness

E-post:

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
biomassekontroll akvakultur, revisjon IK-akva, akvakultur - oppdrett, biomasse