Silje-Kristin Jensen

E-post: Silje-Kristin.Jensen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 951 66 782

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

miljøundersøkelser. miljøpåvirkning i henhold til avlusninger

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen