Malin Pihlstrøm

E-post: Malin.Pihlstrom@fiskeridir.no

Telefonnummer: 924 59 729

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakulturtilsyn

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen