Håkon Evanger

E-post: hakon.evanger@fiskeridir.no

Telefonnummer: 452 94 918

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: Hammerfest

Kontorsted: Hammerfest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Sjøgata 8, Hammerfest

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen