Gjert Fredriksen

E-post: gjert.fredriksen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 02 413

Stilling: prosjektleder

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

prosjektledelse, uybyttekotroll/omregningsfaktorer og biomassekontroll akvakultur

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen