Fredrikke Johansen Musæus

E-post: Fredrikke.Johansen-Musaus@fiskeridir.no

Telefonnummer: 913 40 551

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Hammerfest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakultur, IK-akva, NYTEK, driftsplaner, mom-undersøkelser

Besøksadresse: Sjøgata 8, Hammerfest

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen