Baard Baik

E-post:

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
akvakulturtilsyn, akvakultur - oppdrett, lokalisering, NYTEK, settefisk, utviklingstillatelser, driftsplaner, miljøundersøkelser, plansaker,