Baard Baik

E-post:

Telefonnummer: 952 98 451

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakulturtilsyn, akvakultur - oppdrett, lokalisering, NYTEK, settefisk, utviklingstillatelser, driftsplaner, miljøundersøkelser, plansaker,

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen