Baard Baik

E-post:

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakulturtilsyn, rømmingssaker, NYTEK, IK-Akva, driftsplaner, miljøundersøkelser, anleggssertifikat, landanlegg, superbruker SAGA