kyst- og havbruksseksjonen

Ledes av Tom Hansen.


Navn
Ann-Magnhild Solås
Audun Århus
Baard Baik
Benjamin Petersen
Fredrikke Johansen Musæus
Helene Tapio Berg
Håkon Evanger
Lise Nes
Morten Sem Hanssen
Silje-Kristin Jensen
Stig-Arne Andreassen
Thea Johanne Bækø Ness
Tom Hansen

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet