Ton-Ola Rudi

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

forvaltning og kontroll av kongekrabbe, torsk, reguleringer generelt