Roger Angell

E-post: roger.angell@fiskeridir.no

Telefonnummer: 480 42 677

Stilling: inspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll, omsetningskontroll, regnskapskontroll

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen