Ole Ditlefsen

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
ressurskontroll, torsk, kongekrabbe, turistfiske.