Øyvind Kr. Rognseth

E-post: oyvind.rognseth@fiskeridir.no

Telefonnummer: 959 77 065

Stilling: seniorinspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Omsetningskontroll, kontroll, fiskeriaktiviteter, sluttseddel, landingsforskrift, kystfiskeapp

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen