Nordahl Jenssen

E-post: nordahl-inge.jenssen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 22 564

Stilling: seniorinspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen

Kontorsted: Finnsnes

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll med tilhørende oppgaver

Besøksadresse: Rådhusveien 1, 9300 FInnsnes

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen