Jan Roger Eriksen

E-post: Jan-Roger.Eriksen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 926 86 824

Stilling: inspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nord

Kontorsted: Båtsfjord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll, havnestadskontroll, bedriftsinformasjon- og utbyttekontroll

Besøksadresse: Hinderberggata 19, Båtsfjord

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen