Bjørn-Håvard Rønnevik

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

seksjonssjef ressurskontrollseksjonen region Nord