Bjørn-Håvard Rønnevik - seksjonssjef

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Seksjonssjef ressurskontrollseksjonen region Nord