kontrollseksjonen

Ledes av Karl Anton Lorgen.


Navn
Ann Rita Hammer
Anne Tove Sivertsen
Arnt Harald Nilsen
Bjørn-Håvard Rønnevik - seksjonssjef
Cathrine Prytz Olsen
Helge Setran
Henriette Nicolaysen Skrøland
Ingve Tobiassen
Jan Roger Eriksen
Janne-Grethe K. Strøm
Kjell Valter Sivertsen
Liv Sonja Halonen
Maya Skaue
Nordahl Jenssen
Ole Ditlefsen
Roger Angell
Ronald Tøllefsen Arntzen
Ronny Håvard Hansen
Rune Andreassen
Stig E. Johnsen
Ton-Ola Rudi
Tor-Arne Sørensen
Øyvind Kr. Rognseth

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet