Mikael Rossvoll Jørgensen

E-post: Mikael.Jorgensen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 95226716

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen