Margrethe Selliås Dreyer

E-post: margrethe.dreyer@fiskeridir.no

Telefonnummer: 957 74 923

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nord

Kontorsted: Honningsvåg

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

delegerte fartøysaker, fiskermanntallsaker og vedlikehold av diverse registre

Besøksadresse: Holmen 1, Honningsvåg

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen