Ernst Bolle

E-post: ernst.bolle@fiskeridir.no

Telefonnummer: 906 88 044

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ledelse og administrasjon av seksjonen

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen