Anastasia Henriksen

E-post: Anastasia.Henriksen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 958 78 113

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

fartøy- og manntallssaker

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen