forvaltningsseksjonen

Ledes av Ernst Bolle

Navn Telefonnummer
Anastasia Henriksen 958 78 113
Elisabeth Richardsen 913 79 242
Erling Johan Johansen 959 34 455
Ernst Bolle 906 88 044
Håvard Fause 482 14 156
Ketil Johansen 977 59 370
Kristin Wangsbro 984 21 077
Margrethe Selliås Dreyer 957 74 923
May-Liss Tråsdahl 468 22 608
Mia Høgi 980 70 656
Mikael Rossvoll Jørgensen 95226716
Monica Bohinen 908 23 427
Rune Rasmussen 911 51 585
Siv Irene Korvanen 468 15 807

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet