Rolf Harald Jensen

E-post:

Avdeling/seksjon: sjøtjenesten i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
administrasjon og ledelse av seksjonen