Remo André Lyngstad

E-post:

Avdeling/seksjon: sjøtjenesten i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

primært inspektør om bord på fiskeridirektoratets hurtigbåter, med hovedfokus på kystnær fiskeriaktivitet, sekundært inspektør om bord på ordinære og leide fiskefartøy, overvåker og kontrollerer fartøy i NØS, norsk territorialfarvann og i fiskevernsonen rundt Svalbard, kontroll av fangstsammensetningen og innblanding av undermålsfangst, registrering andre fartøys aktivitet, samt påse at gjeldende lover og forskrifter blir overholdt