Fiskeridirektoratets sjøtjeneste

Ledes av Rolf Harald Jensen.


Navn
Harald Knotten
Trond Bakken
Eir
Thor-Gunnar Nilssen
Frey
Ronny Drågen
Leif Asle Utvik
Ronny Bratten
Kjell Harald Hauvik
Frank Kristoffersen
Per Erling Johansen
Jørgen Ree Wiig
Tor Johansen
Jim Anders Edvardsen
Yngve Larsen
Narve Leonhardsen
Edd A. Ingebrigtsen
Magne Anton Thomassen
Rolf Harald Jensen
Tommy Lars Larsen
Leif Åge Larsen
Arnt-Magnus Gamst
Knut Morten Bauge
Rind
Christian Roll Valen
Remo André Lyngstad
Knut Rekdalsbakken
Thorvald Josefsen
Tore Solberg
Karl Magne Lockert

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet