Roar Nygård Volden

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Fiskeriforvaltning, fartøysaker, fiskermanntall, merkeregisteret, ervervstillatelser, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (havari), sel/kobbe, kystfiskekvoten, overføring av kvote, kondemnering, tildeling av deltakeradganger, føring i registrene, turistfiske kongekrabbe, dispensasjon kongekrabbe, faktor kongekrabbe