Ida Sandvik

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Fiskeriforvaltning, fiskermanntall, ervervstillatelser, tildeling av deltakeradganger, fartøysaker, merkeregisteret, selfangst og juridisk rådgivning