Håvard Fause

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ervervstillatelser, merkeregister, not, trål, snurrevad, kjøp og salg av fartøy, snøkrabbe, selfangst, kystfiskekvoten, leiefartøysaker, overføring av kvote, kondemnering, deltakerregulerte fiskerier, strukturkvoteordning, føring i registrene, samfiske, halvårsplaner leveringsplikt, fagkoordinator for seksjonen