fartøy- og deltakerseksjonen

Ledes av Truls Konow. Seksjonens kjerneoppgaver omfatter retten til å drive fiske og fangst med fiskefartøy, herunder behandling av ervervsløyver, konsesjoner og deltakeradganger.


Navn
Anastasia Henriksen
Bernt Bertelsen
Elisabeth Richardsen
Erling Johan Johansen
Eskil Dahl Olaussen
Håvard Fause
Ida Sandvik
Ketil Johansen
Margrethe Selliås Dreyer
May-Liss Tråsdahl
Monica Bohinen
Roar Nygård Volden
Siv Irene Korvanen

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet