Kjetil Bjørkmann

E-post: kjetil.bjorkmann@fiskeridir.no

Telefonnummer: 958 51 431

Stilling: Rådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Kontorsted: Vadsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling/veiledning innen fartøyforvaltning - kystfiske. Arbeider med ervervstillatelser for fartøy, føring av register, merkeregister, blad A og B, strukturkvote, deltakeravgang, kystfiskekvoten, overføring av kvote, kongekrabbe og rekrutteringskvoter. Besvarer også henvendelser knyttet til turist- og fritidsfiske.

Besøksadresse: Ørtangen 12 9800 Vadsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen