Wenche K. Flåen

E-post: wenche.flaen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 915 10 942

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: ressurskontrollseksjonen i region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

saksbehandler for ressurskontroll

Besøksadresse: Parkgata 3, 5 etasje, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen