Lars Arve Emblem

E-post: lars.emblem@fiskeridir.no

Telefonnummer: 913 38 537

Stilling: seniorinspektør

Avdeling/seksjon: ressurskontrollseksjonen i region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

landingskontroller pelagisk/hvitfisk, omsetningskontroller og kontaktperson for russeprosjektet i Møre og Romsdal

Besøksadresse: Parkgata 3, 5 etasje, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen