Karl Anton Lorgen

E-post: karl-anton.lorgen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 950 88 160

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: ressurskontrollseksjonen i region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ledelse og administrasjon av seksjonen

Besøksadresse: Parkgata 3, 5 etasje, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen