Jan Brødreskift

E-post: jan.brodreskift@fiskeridir.no

Telefonnummer: 916 04 468

Stilling: førsteinspektør

Avdeling/seksjon: ressurskontrollseksjonen i region Midt

Kontorsted: Trondheim

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Pirsenteret, oppgang B, 5. etg, Trondheim

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen