Glenn Lee McMaster

E-post: glenn.mcmaster@fiskeridir.no

Telefonnummer: 902 19 742

Stilling: inspektør

Avdeling/seksjon: ressurskontrollseksjonen i region Midt

Kontorsted: Trondheim

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Pirsenteret, oppgang B, 5. etg, Trondheim

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen