Karl Anton Lorgen

E-post:

Avdeling/seksjon: ressurskontrollseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Leiing og administrasjon av seksjonen, kvitfisk, pelagisk, arbeid mot salgslag, miljøforum, bifangst, not, trål, line, snurrevad, leppefisk, tang og tare, hummer, kreps, krabbe (taske), teiner, dispensasjon for transport av fisk, dispensasjon av kjøp av fisk, turistfiske, hamnestatskontroll