Jan Brødreskift

E-post: jan.brodreskift@fiskeridir.no

Telefonnummer: 916 04 468

Stilling: førsteinspektør

Avdeling/seksjon: ressurskontrollseksjonen i region Midt

Kontorsted: Trondheim

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

kvitfisk, mpelagisk, bifangst, not, trål, snurrevad, leppefisk, tang og tare, hummer, kreps, krabbe (taske), teiner, kystfiskekvoten, dispensajon kjøp av fisk, turistfiske

Besøksadresse: Pirsenteret, oppgang B, 5. etg, Trondheim

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen