Tore Wiik

E-post:

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
rømming, akvakultur - oppdrett, produksjonsområder, stamfisktillatelser, forskningstillatelser, utviklingstillatelser, visningstillatelser, undervisningstillatelser, slaktemerder, driftsplaner, miljøundersøkelser, MOM, IK-akvakultur, leppefisk, oppdrett - rensefisk, landbasert akvakultur, oppdrett av andre arter (torsk, kveite, røye), oppdrett alger (tare), havbrukskontroll matfisk og settefisk, rømmingsinspeksjoner, biomassekontroll, interregionalt biomassetak, miljørapportering, driftsplan