Ruth Lillian Kjæmpenes

E-post:

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
leder seksjonen