Ola I. Mork

E-post: ola.mork@fiskeridir.no

Telefonnummer: 951 84 432

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

forvaltning

Besøksadresse: Parkgata 3, 5 etasje, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen