Øyvind Grøner Moe

E-post: oyvind.moe@fiskeridir.no

Telefonnummer: 909 37 218

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Kontorsted: Rørvik

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Havnegata 6, Rørvik

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen