Larry Habimana

E-post: larry.habimana@fiskeridir.no

Telefonnummer: 907 64 564

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Kontorsted: Trondheim

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Pirsenteret, oppgang B, 5. etg, Trondheim

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen