Kjell Arild Tharaldsen

E-post:

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Havbrukstilsyn - inspeksjoner og revisjoner. Oppfølging av rømmingshendelser.