Elisabet Søraunet

E-post:

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Akvakulturtilsyn, legemiddeltilsyn, akvakulturregisteret, driftsstatus havbeite og andre arter.