Eirik Hauge

E-post: eirik.hauge@fiskeridir.no

Telefonnummer: 970 72 097

Stilling: Rådgiver

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Kontorsted: Trondheim

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

rådgiver havbrukstilsynsseksjonen

Besøksadresse: Pirsenteret, oppgang B, 5. etg, Trondheim

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen