Didrik Vartdal

E-post: Didrik.Vartdal@fiskeridir.no

Telefonnummer: 913 25 219

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

havbrukstilsyn region Midt

Besøksadresse: Parkgata 3, 5 etasje, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen