Ann-Kristin W. Årdal

E-post:

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
rømming av fisk, akvakultur - oppdrett, NYTEK, settefisk, biomasse, stamfisktillatelser, forskningstillatelser, utviklingstillatelser, visningstillatelser, undervisningstillatelser, slaktemerder, IK akvakultur, oppdrett rensefisk, tilsyn vare- og tjenesteleverandører akvakultur, oppdrett andre sorter (torsk, kveite, røye), publisering på intranett