Anita Wiborg

E-post:

Avdeling/seksjon: havbruksseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
rømming av fisk, akvakultur - oppdrett, NYTEK, settefisk, stamfisktillatelser, forskningstillatelser, utviklingstillatelser, visningstillatelser, undervisningstillatelser, slaktemerder, feilplassering anlegg, skjelloppdrett, brønnbåter, tilsyn vare- og tjenesteleverandører akvakultur, landbasert akvakultur, oppdrett andre arter (torsk, kveite, røye), revisjoner i henhold til IK- Akvakultur, inspeksjoner av havbruksinstallasjoner, representant i Faggruppe IK-Akva.