Wenche Gjøstøl

E-post: wenche.gjostol@fiskeridir.no

Telefonnummer: 994 67 191

Stilling: seniorkonsulent

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Midt

Kontorsted: Kristiansund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

fiskeriforvaltning

Besøksadresse: Astrupsgate 3, 6509 Kristiansund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen