Terje Sørland

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

manntall, blad A og B, merkeregister, erverv tillatelse, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, innmelding/utmelding av garantikasse, leiefartøy (havari), deltakeravgang, åpen gruppe, sel/kobbe, ungdomsfritidsordningen, nybåtordningen (nybygg), overføring av kvote, kondemnering, sameksistens fisk- olje, vindkraft, seismikk, kapasitstsøkning