Terje Sørland

E-post: terje.sorland@fiskeridir.no

Telefonnummer: 913 38 536

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Parkgata 3, 5 etasje, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen