Ole-Einar Jakobsen

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Midt

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
marin arealforvaltning/planarbeid, akvakulturforvaltning, fiskerihavnsaker, hvalfangst, marint biologisk mangfold, tang- og tare, kystnære fiskeridata, rødlistearter, marine verneområder, akvakultur lokalisering, regionalt planforum, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring, sprenging etc.)